Utvendig DAB-antenne

KILDE: Radio.no

I områder med svakere mottaksforhold kan en utvendig DAB-antenne hjelpe deg til å få inn radio. Her får du tips og råd til hva du kan gjøre.

Utvendig DAB-antenne på hyttevegg

Hva er en utvendig antenne?

Dette er en antenne som festes på veggen eller gavlen på huset/hytta og kobles til DAB-radioen med en kabel . I praksis bruker man den eksterne antennen istedenfor den integrerte antennen. Ny antennen bedrer mottaksforholdet der den integrerte DAB-antennen ikke strekker til.

Noen ganger vil også en ekstern innendørsantenne kunne fungere, spesielt der det ikke er praktisk mulig å montere en antenne ute. Innendørs antenner fungerer etter de samme prinsippene som forklart i denne artikkelen, men er beregnet for innendørsbruk.

Når er det behov for utendørsantenne?

I områder med bilmottak eller områder som ligger utenfor dekningsområdet, vil en utendørs antenne ofte kunne forbedre mottaket.

Illustrasjon fra http://radio.no/dekning/

Kartene på radio.no/dekning/ er gjort med basis i teoretiske beregningsmodeller og unøyaktigheter kan forekomme.

Kan alle DAB-radioer bruke utendørsantenner?

Nei. Det er kun DAB-radioer med en inngang for en ekstern antenne, som kan brukes. På enkelte modeller et den integrerte DAB-antennen koblet til apparatet med en kontakt. Se i radioens bruksanvisning eller hør med forhandler om din radio kan benytte en ekstern antenne. Slik ser en ekstern antenneinngang ut.

F-kontakt på DAB-radio og kabel

F-kontakt på DAB-radio og kabel

Slik monterer du en ekstern antenne

Montering

Før man går til anskaffelse av utvendig antenneutstyr anbefaler vi å sjekker dekningen grundig først. Å flytte radioen til en annen plass kan ofte hjelpe betydelig på mottaksforholdene.

Før du monterer en ekstern antenne må du sørge for å finne det stedet med best mottak. Ta en batteridrevet DAB-radio og beveg deg rundt bygningen til du finner stedet der signalstyrken gir best resultat. Vi anbefaler at man bruker skalaen “Signal Error”/ “Signalfeil” på radioen for å bedømme dette. Her må man se etter så lavt tall som mulig. Noen radioer viser “signal quality”, og da er det høyeste verdi som gjelder.

Når den beste siden er avklart, starter man høyt med antennen med antennen rettet mot beste sender, hvis man vet hvor denne befinner seg. Innendørs starter man ved et vindu.

Bruk av DAB-radio for å finne beste plassering

Bruk av DAB-radio for å finne beste plassering (bildet til høyre viser det beste mottaket av de to)

Antennen monteres vertikalt og så høyt som mulig. Hvis det er mulig må den rettes mot beste senderpunkt.

For å oppnå minst mulig signaltap på veien fra antennen til DAB-radioen anbefaler vi å benytte så få koblinger som mulig (f.eks. skjøter mm.) fra antennen til radioen, i tillegg til at man forsøker å unngå å legge kabelen i skarpe 90 graders vinkler (f.eks. når man fester den innendørs), men isteden prøver å legge den i myke buer. Da en del av antennen blir liggende utendørs bør den være av en kvalitet som tåler å være ute. Ferdigterminert kontakter, altså der kontaktene sitter ferdig på kabelen, er å foretrekke, men disse er ofte vanskeligere å dytte gjennom hull i veggen, slik at F-kontakter man skrur på kabelen er gode nok. Da er det viktig å avisolere kabelen riktig slik at kontaktflatene mellom ledningene og kappen i kabelen og selve kontakten er så gode som mulig.

Huskeliste

  1. DAB-radioen må ha en antenneinngang for ekstern antenne.
  2. Sjekk at den har kontakter som passer til inngangen på antennen og på radioen, som oftest leveres disse med F-kontakt han i begge ender, men ikke alltid. Det finnes overganger mellom for eksempel koaksial til F-kontakt mv.
  3. Velg en antenne til formålet og signalstyrken på plassen den skal brukes.

 

ULIKE utendørs-antenner

Det finnes flere typer antenner tilpasset ulike situasjoner. En antennes utforming står i forhold til hvilken frekvens den skal motta og de fleste antenner er kvart- eller halvbølgeantenner. Størrelsen på antennen,  vil sammen med hvilken frekvens som skal mottas, avgjøre utformingen.

De enkleste antennene er ofte best egnet. Svært rimelige aktive antenner, altså antenner som krever strøm for å fungere, har som oftest ikke gode nok signalforsterkere og ofte ender med med å forsterke støy, som lysbrytere/hårfønere etc, like mye som radiosignalet. Vi anbefaler derfor at man først vurderer passive antenner til dette formålet.

Yagi-antenner

Ekstern DAB-antenne - yagi (Foto: triax.com)

Ekstern DAB-antenne – yagi (Foto: triax.com)

I de mest krevende områdene der man har svake signaler og/ eller forstyrrende refleksjoner anbefaler vi Yagi-antenner. Disse antennene er retningsbestemte og må således monteres slik at de i utgangspunktet peker på den beste DAB-senderen, men må dreies inntil man har best mottak. Dette fordi i enkelte tilfeller vil refleksjonen i fjell og andre naturlige hindringer representere et bedre signal enn direkte fra senderen. Se mer om montering av antenner under.

Dipol-antenner

Ekstern DAB-antenne - dipol (Foto: triax.com)

Ekstern DAB-antenne – dipol (Foto: triax.com)

En alternativ antennetype er dipol-antenner. Disse er ikke like retningssensitive som yagi-antennene. På f.eks. en fjellhytte kan en dipol-antenne være et godt alternativ da den vil kunne motta signaler fra flere hold også i kraft av refleksjoner fra omgivelsene. En dipolantenne kan også med fordel monteres på taket hvor antennen kan motta signaler fra alle kanter.

Rørantennen som heter Antennen-systeme 4929.01 er også svært godt egnet.

Nærbilde nytteantenne

Hvilket frekvensområde benyttes til DAB?

DAB benytter VHF bånd III 174 – 240 MHz. Ofte står det «DAB/DAB+» for å indikere at antennen kan motta dette frekvensområdet.