Slukkebeslutning tidlig i 2015

KILDE: Radio.no – Mari Hagerup

Kulturdepartementet vil tidlig i 2015 ta stilling til om kriteriene for slukking av FM-nettet er oppfylt og hvorvidt avvikling av FM kan finne sted i 2017 eller 2019.

FM-radio-730x480

 

Det fremgår av regjeringens utkast til statsbudsjett for 2015, som gjør en gjennomgang av slukkekriteriene.

– Statsbudsjettet bekrefter at avgjørelsen faller i 2015 og at dette gjøres i departementet. Denne høsten kommer det til å bli fullt fokus på å innfri slukkekravet om 50 prosent digitallytting, sie Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge.

Slukkekriterier

Følgende tre kriterier er absolutte og må uansett være oppfylt:

  • NRKs digitale sendinger må ha en befolkningsdekning som tilsvarer dagens FM-dekning for P1 (99,5 pst.).
  • De kommersielle kanalene i dab-nettet må ha minst 90 pst. befolkningsdekning.
  • Det digitale radiotilbudet må representere en merverdi for lytterne.

Dersom følgende to kriterier ikke er oppfylt i 2015, utsettes FM-avvikling til 2019:

  • Minst halvparten av radiolytterne må daglig lytte til en digital radioplattform.
  • Det må foreligge teknisk tilfredsstillende og rimelige adapterløsninger for radio i bil.

Premissene er lagt gjennom Stortingsmeldingen for Digitalisering av radiomediet. Meldingen fastsatte bl.a. vilkår for at FM-sendingene kan avvikles i 2017. Stortinget sluttet seg med bredt flertall til konklusjonene i meldingen og fastsatte fem kriterier som må være på plass for at myndighetene skal kunne akseptere at FM-radio avvikles.

NRKs del av dab-nettet dekker minst 99,5 pst. av husstandene, mens den kommersielle delen av nettet er bygget ut til en befolkningsdekning på minst 90 pst. Tidlig i 2015 vil departementet ta stilling til om kriteriene ovenfor er oppfylt og hvorvidt avvikling av FM kan finne sted i 2017 eller 2019.

Det skal i løpet av våren 2015 legges frem en stortingsmelding om digitalisering av lokalradiosektoren.

Foreslo slukking over 11 mnd.

Kringkasterne oversendte tidligere i høst sitt innspill til hvordan FM-slukking kan foregår. Forslaget legger opp til en regionvis slukking som begynner 11. januar og avsluttes 13. desember 2017
. Innspillet forutsetter at myndighetenes slukkekrav oppfylles, og at slukkingen skal gjennomføres i 2017.

–       Hovedbegrunnelsen for en regionvis slukking er å sørge for god tilgang på DAB-apparater, spesielt biladaptere og kapasitet på installasjon av disse. Dette kunne blitt et problem hvis hele landet skulle slukkes samtidig, sa Ole Jørgen Torvmark tidligere i høst. Digitalradio Norge har oversendt brevet på vegne av kringkasterne.

Slukkeplanen skal sikre en smidig og enkel overgang for publikum, samtidig som risikoen for tap av lyttere minimeres for hele radiobransjen.