Vær proaktive med informasjon om DAB-overgang

KILDE: Radio.no

De som selger radioer bør fra nå av være proaktive og gi riktig informasjon, påpeker Forbrukerrådet og Forbrukerombudet i et samarbeidsmøte om overgangen til heldigitalradio.

Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge var blant de mange som deltok på samarbeidsmøtet. Her presenteres tall knyttet til digtial radiolytting. Foto: Mari Hagerup

Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge var blant de mange som deltok på samarbeidsmøtet. Her presenteres tall knyttet til digtial radiolytting. Foto: Mari Hagerup

 

Medietilsynet arrangerte 12. februar nettverksmøte mellom bransjeaktører fra radio-, elektronikk- og bilsiden – samt forbrukermyndigheter og Vegdirektoratet. Blant temaene var naturlig nok DAB i bil, DAB på veiene og i tunnel.

Samarbeid er utslagsgivende for god spredning av kunnskap og tiltak

– Det er umulig for en enkelt aktør, det være seg myndighet eller bransje, å dra en slik overgang alene, sier Line Langnes i Medietilsynet.

– Vi er i dialog med alle aktuelle parter, og vi er så langt veldig fornøyd med både samarbeidsvilje og bidrag til både informasjon og tiltak. Deltakerne gir uttrykk for å gå ut av disse møtene med ny og nyttig informasjon, og vi kommer til å fortsette med å bygge nettverk for samarbeid rundt overgangen til DAB+, sier hun på tilsynets nettsider.

Radiobransjen var representert gjennom Digitalradio Norge, som la frem tall om digital lytting og tiltak som gjøres overfor bilbransjen og bilførere.

Medietilsynets kjennskapstall viser at over 80 prosent av befolkningen over 18 år kjenner til overgangen fra FM til DAB+. Til tross for god kjennskap er det fortsatt viktig å gjøre folk oppmerksomme på overgangen, og hvordan overgangen berører dem. Ikke minst er det viktig at alle bileiere blir gjort oppmerksom på at de sannsynligvis må ettermontere utstyr i bilen for å kunne høre på radio når de riksdekkende kanalene forlater FM-nettet.

Markedsføring av FM-radioer kan være villende

Både Forbrukerombudet og Forbrukerrådet var tilstede for å snakke om sin rolle i overgangen. Naturlig nok var alle møtedeltakerne interessert i hvordan det vil stille seg for forbrukerne hvis de går til innkjøp av radioapparater i bil eller hjemme som ikke støtter DAB+.  Mats Bjønnes i Forbrukerombudet pekte på selgers ansvar under møtet. Bjønnes presiserte at markedsføring av FM-radioer uten informasjon om konsekvensene av FM-slukkingen kan innebære et brudd på § 8 i markedsføringsloven, som «villedende utelatelser».

Forbrukerrådet: Bransjen må være proaktiv

Forbrukerrådet, som er opptatt med å fremme forbrukernes interesser, oppfordret bransjen til å være proaktive­, og til å informere sine kunder allerede nå.

– Selgers opplysningsplikt går i utgangspunktet foran kjøpers undersøkelsesplikt.  Hvis en selger lar være å opplyse om fremtidige begrensninger i radioens egenskaper eller bruk, som avviker fra det forbrukeren ellers har grunn til å forvente, kan det gi grunnlag for klage, sa Ingebjørg Kiil fra Forbrukerrådet.

DAB i tunnel gis prioritet

Det er Statens Vegvesen som står ansvarlig for utbygging av DAB-dekningen i tunneler, mens kringkasterne er ansvarlig for utbyggingen av DAB-nettet ellers. Vegdirektoratet kunne informere om at DAB-dekning i tunneler over 500 meter er planlagt og på vei.  Det er nødnettet som nå bygges ut og som legger grunnlaget for utrulling av DAB i tunnelene.

– Dette er en prioritert oppgave for oss, sa Arild Søvik fra Vegdirektoratet på nettverksmøtet.

Det siste året har salget av DAB+-apparater økt kraftig. – Det har vært en ekstrem økning på salget av DAB-radioer, eller radio med støtte for DAB, sier Marte Ottemo fra Elektronikkbransjen. – Vi har aldri sett noe tilsvarende tidligere Det eneste vi kan sammenligne med på slike tall er salget av nettbrett, sier Ottemo.

I 2015 vil mange av spørsmålene som ennå står ubesvart om teknologiovergangen være besvart.