Svensk beslutning om digital radio kan komme i 2015

KILDE: Radio.no

Sveriges Radio er klar til å investere flere hundre millioner svenske kroner i digitale kanaler. Det forventes at den svenske regjeringen tar en politisk beslutning om digitalisering av radio i begynnelsen av 2015.

SR -sjef Cilla Benkö håper at regjeringen vil bidra med finansiering slik at de kan lage ekstra attraktivt innhold på digital radio. Foto: Sveriges Radio

SR -sjef Cilla Benkö håper at regjeringen vil bidra med finansiering slik at de kan lage ekstra attraktivt innhold på digital radio. Foto: Sveriges Radio

 

Sveriges Radio ( SR ) vil investere flere hundre millioner kroner i henting av lyttere til sine digitale kanaler.  SR -sjef Cilla Benkö håper at regjeringen vil bidra med finansiering slik at de kan lage ekstra attraktivt innhold på digital radio.

– Det vi har sagt er at hvis det etableres bakkesendt digital radio , er vi klare til å gi prioritet til utviklingen av våre ressurser for å produsere nytt innhold . Vi har ingen penger med de ressursene vi har i budsjettet i dag . Vi kan sette av omkring 50 millioner forutsatt at vi får tilført ytterligere 50 millioner fra Rundradiokontot, sier Cilla Benkö .

Utviklingsmidlene er en ny budsjettpost i SR og inneholder om lag 75 millioner kroner. Hva disse pengene brukes til er ikke kjent .

Oppløsning på DAB i 2015
Den svenske staten oppnevnte tidligere i år Nina Wormbs til å utrede en overgang. Wormbs er i ferd med å lage en plan for å sende digitalt med DAB + og skal levere sin foreløpige planen i slutten av november.

Det forventes derfor at den svenske regjeringen tar en politisk beslutning om digitalisering av radio i begynnelsen av 2015 .

Et bakkebasert nett for digital radio skal være klar innen ni år, er den svenske regjeringens forslag. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) la frem forslaget på en pressekonferanse onsdag 19. Juni 2013, i forbindelse med regjeringens presentasjon av offentlig radio og fjernsyns vilkår for de neste seks årene.

Lavere kostnad på sikt

Overgangen til digital radio begrunnes med at FM-nettet har begrenset kapasitet og at digitale sendinger muliggjør nye radiostasjoner til en lavere kostnad på sikt. Funksjoner som å kunne følge sendingene med tekst er trukket frem. Også det at konkurransen øker når kommersiell radio kan kringkastes over hele landet.

Overgangen fra analog til digital radio skal være markedsstyrt, men staten skal støtte ved å legge til rette forholdene for overgangen. Regjeringen vil derfor oppnevne en profesjonell koordinatorer som jobber for overgangen til digital radio, i henhold til målsetningen om å være ferdig i 2022.
Sveriges Radio vil ha parallell distribusjon av FM og DAB over en periode, denne parallelldistribusjonen skal lånefinansieres.

Lenke: Sverige går inn for å digitalisere radio