Forskjeller i DAB-nettene

KILDE: Radio.no

Norge har flere riksdekkende kanaler via DAB-nettene enn FM-nettene. Radio på DAB sendes over to nett og enkelte kanaler vil i en overgangsperiode har lavere dekning.

I dag sendes de aller fleste kanaler i det opprinnelige DAB-formatet. Det gjør at kanalene krever mer plass i sendernettene, som igjen krever at kringkaster gjør spesielle tilpasninger for å få plass til alle kanaler. Foto: Norkring

I dag sendes de aller fleste kanaler i det opprinnelige DAB-formatet. Det gjør at kanalene krever mer plass i sendernettene, som igjen krever at kringkaster gjør spesielle tilpasninger for å få plass til alle kanaler. Foto: Norkring

 

DAB er en teknologi for digital kringkasting og man bruker ofte fellesbetegnelsen DAB selv om det i praksis er snakk om DAB og DAB+. Dette er ny og gammel utgave av samme teknologi, hovedforskjellen er at DAB+ gir plass til flere kanaler og mer informasjon. DAB+ er fremtidens radioformat og i årene fremover skal alle radiosendinger legges over til DAB+.

I dag sendes de aller fleste kanaler i det opprinnelige DAB-formatet. Det gjør at kanalene krever mer plass i sendernettene, som igjen krever at kringkaster gjør spesielle tilpasninger for å få plass til alle kanaler. NRK må i en overgangsperiode låne kapasitet i et annet nett for å få plass til alle sine kanaler. Kanalene som midlertidig ligger i det kommersielle nettet vil ha en rekkevidde på 90 prosent av befolkningen. I tiden etter FMs-lukking vil kanalene imidlertid ha dekning på linje med øvrige NRK-kanaler. Alle hovedkanaler ligger i NRKs nett, som bygges videre ut iløpet 2014.

De to riksdekkende DAB-nettene vil ha ulik rekkevidde når de er ferdig bygget ut. NRKs nett skal dekke 99,5 prosent av befolkningen mens det kommersielle nettet skal dekke 90 prosent av befolkningen. Les mer her

NRKs nett sender disse kanalene
NRK P1, NRK P1+, NRK P2, NRK P3, NRK mp3, NRK Vær, NRK Alltid Nyheter, NRK Super / NRK Folkemusikk (deler døgnet) og NRK Sámi.

Kommersielt nett sender disse kanalene
P4, Radio Norge, P5 Hits, P6 Rock, NRJ, Klem FM, Radio 1, Radio Rock, NRK P13, NRK Klassisk, NRK Jazz og NRK Sport

DAB og DAB+

I tiden frem mot FM-slukking skal alle kanaler legges over i DAB+, omleggingen vil skje glidende og radiolyttere vil bli informert i god tid. For de fleste radiolyttere vil dette være uten betydning. Med DAB+radio vil man uansett kunne ta inn alle kanaler. Omlggingen gjøres for å få plass til flere kanaler og mer stabilt mottak. Mer om forskjellene mellom DAB og DAB+

Kanaler som sendes i DAB

NRK P1, NRK P1+, NRK P2, NRK P3, P4, Radio Norge, Radio Rock, NRK Alltid Nyheter og NRK Klassisk.

Kanaler som sender i DAB+
P5 Hits, P6 Rock, Radio 1, NRJ, Klem FM, NRK P13, NRK Super / NRK Folkemusikk (deler døgnet), NRK mP3, NRK Sápmi, NRK Sport, NRK Jazz og NRK Vær.

Alle lokalradioer i Oslo og Akershus sendes i DAB+

Alle nye radioapparater er i DAB+. Les mer her