Utsetter ikke FM-slukking

KILDE: Kampanje.com

Mener kravet om 50 prosent digital lytting er godt nok. – Det er ikke aktuelt for oss å gå inn i saken om FM-slukking på nytt nå, sier statssekretær Knut Olav Åmås.

Lukker døren: Statssekretær Knut Olav Åmås sier han ikke vil gjøre noen nye politiske vurderinger rundt digitaliseringen av radiomarkedet. Utsettelse av FM-slukking er ikke aktuelt. Foto: Kristine Nyborg

Lukker døren: Statssekretær Knut Olav Åmås sier han ikke vil gjøre noen nye politiske vurderinger rundt digitaliseringen av radiomarkedet. Utsettelse av FM-slukking er ikke aktuelt.
Foto: Kristine Nyborg

Både

Radio Metro-sjef Svein Larsen og generalsekretær Per Morten Hoff har de siste dagene på nytt forsøkt å få i gang en debatt om valget av ny, digital distribusjonsteknologi for radio. Stortinget har allerede vedtatt at FM-skal slukkes i 2017 dersom visse krav i forhold til blant annet lytting og dekning oppfylles, men motstanderne ber nå den nye regjeringen utsette slukkingen til 2019 eller 2020 av frykt for at Norge kan bli stående alene igjen med kostbar DAB-teknologi.

Det får de lite gehør for av den nye politiske ledelsen i Kulturdepartementet representert ved kulturminister Thorhid Widvey (H) og statssekretær Knut Olav Åmås (H).

– Det er ikke aktuelt for oss å gå inn i saken om FM-slukking på nytt nå, sier Knut Olav Åmås til Kampanje.

– Stilles klare krav
Den nye statssekretæren mener det er store fordeler knyttet til å legge om til et heldigitalt radiotilbud både når det gjelder merverdi, innovasjon og beredskap. Åmås mener kriteriene for slukking er gode.

– Det stilles klare krav både til dekningsgrad og lytting på DAB som gjør at vi ivaretar lytterne på en god måte, også er det dyrt å vedlikeholde og drive to parallelle systemer for FM og DAB. Dette er en kostnad som spares når FM-nettet slukkes, fortsetter Åmås.

Kritikerne, og da særlig med IKT Norge-sjefen Per Morten Hoff i spiss, kunne tidligere denne uken fortelle Kampanje at han mener «beslutningsgrunnlaget for slukking av FM, bygger på feil grunnlag». Det er særlig kravet om at «minst halvparten av radiolytterne må daglig høre helt eller delvis på en digital radioplattform» som Hoff reagerer på.

– Når man snakker om en så dramatisk hendelse som å slukke FM-nettet føler vi at det må være DAB-lyttingen som ligger grunn og ikke lytting på alle mulige andre digital plattformer som på Get-boksen din, på AppleTV eller via iPhone. Man har laget en konstruksjon som gjør dette mulig og dermed ender man opp med å telle feil. Man må telle lyttingen på DAB-radioer, sa Hoff.

Opprettholder krav
Det fikk lederen for interesseorganisasjonen Digitalradio Norge, Ole Jørgen Torvmark til å reagere. Torvmark mente Hoff misforstod og at digitaliseringen av radiomediet handler om nettopp lytting på digitale plattformer og ikke utelukkende på DAB.

Nå får Torvmark støtte av regjeringen og ledelsen i Kulturdepartementet under forutsetning at kravet om 50 prosent digital lytting oppnås.

– Jeg kan love at vi ikke vil gi tillatelse til at FM-nettet slukkes hvis andelen digitale lyttere er under 50 prosent i 2015. Da må vi utsette. Men per i dag er det 36 prosent av befolkningen som er innom en digital radioplattform daglig. Salget av DAB-radioer har økt kraftig den siste tida. Hvorvidt man skal opprettholde 2017 som slukketidspunkt vil avhenge av om målet om 50 prosent lyttere nås innen 2015, sier Åmås.

Statssekretæren sier innvendingene til Svein Larsen i Radio Metro og Per Morten Hoff i IKT Norge er kjente innvendinger som man har vært klar over lenge,