Slukking av FM-nettet er viktig

KILDE: Kampanje.com

Lederen av Digitalradio Norge sier slukking av FM-nettet er viktig for å få digitalisert radiomarkedet.

Slår tilbake: Lederen av Digitalradio Norge mener Per Morten Hoff ikke er oppdatert på digitaliseringen.

Slår tilbake: Lederen av Digitalradio Norge mener Per Morten Hoff ikke er oppdatert på digitaliseringen.

 

Etter en fredningstid på noen år, brygger det nå opp til mer DAB-bråk. I går kunne Kampanje gjengi utdrag av et brev IKT Norge har sendt til den nye kulturministeren Thorhild Widvey. Der kommer det frem at den gamle DAB-motstanderen, Per Morten Hoff, har fått nye krefter i sin motstandskamp.

Hoff advarer nå sterkt mot en slukking av FM-nettet i 2017 og ber om en utsettelse til 2019 eller 2020 for å se hva andre land gjør i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet.

Hoff sier han ikke ønsker noen omkamp om valget av DAB og kaller «slaget tapt», men i sitt brev skriver IKT Norge at «beslutningsgrunnlaget for slukking av FM, bygger på feil grunnlag».

– Vi reagerte veldig på stortingsmeldingen. Det er brukt mye penger på DAB og det må vi utnytte, men vi kan risikere at Norge blir det eneste landet i vesten som slukker FM. Det som er vårt anliggende nå er konstruksjonen man laget i Stortinget for slukkedato, sier Per Morten Hoff til Kampanje.

– Handler ikke om DAB
Det er særlig kriteriet om at «minst halvparten av radiolytterne daglig må høre helt eller delvis på en digital radioplattform» i løpet av neste år Hoff reagerer på. IKT Norge-sjefen mener det er lyttingen på DAB og ikke alle andre mulige plattformer som må ligge til grunn for en slukking av FM.

Administrerende direktør i organisasjonen Digitalradio Norge, Ole Jørgen Torvmark, sier han gleder seg over at IKT Norge «ikke lenger ønsker kamp om radiobransjens valg av distribusjonsplattform.»

– Men vi noterer oss at de fremdeles ønsker å endre på planen som er vedtatt med bred oppslutning i Stortinget og som er i ferd med å gjennomføres. Det kan skyldes en misforståelse, sier Torvmark.

Digitalradio Norge AS ble grunnlagt i 2009 og eies i dag av P4 og NRK samtidig som man har et tett samarbeid med SBS Radio. Selskapet jobber for en rask digitaliseringsprosess av radiomediet i Norge. Torvmark mener «kravene i stortingsmeldingen» ikke er krav for å etablere DAB, men krav for å slukke FM.

– Myndighetene la opp kravene slik at de beskriver hvordan markedet skal se ut før man endelig beslutter om det blir FM-slukking i 2017 eller 2019. Det er digitalradio som erstatter FM, da er det helt naturlig at man ser hvordan digitalradio tas i bruk av radiolytterne. Det ville vært snodig å bare se på en av plattformene som erstatter FM. Myndighetene har allerede tatt hensyn til Larsen og Hoffs bekymringer, dersom markedet ikke er klart for overgangen til digitalradio når dette skal måles i 2015 så blir FM-slukkingen utsatt til 2019, sier han.

Viser til godt DAB-salg
Digitalradio-sjefen mener videre at svært mange venter med å anskaffe nødvendig utstyr til siste sekund.

– Det mønsteret blir selvsagt forsterket når flere apparater skal skiftes ut. Derfor gjøres teknologiskiftet på radio over seks år sammenlignet med to år for tv. Lytterkravet i stortingsmeldingen gir et godt bilde av om folk kjenner til hvordan de digitale lytteralternativene tas i bruk. Selv når 50 prosent eller mer av radiolytterne beviser det hver dag, ønsker man å gi publikum ytterligere to år på å omstille seg, sier Torvmark.

Han mener Hoff virker lite oppdatert hva salget av DAB-apparater. Digitalradio Norge-sjefen viser til at salget av DAB-radioer har økt med 65 prosent hvert av de to siste årene der

– Når han påstår at salget av DAB-radioer går tregt virker han ikke helt oppdatert på de faktiske forholdene rundt digitaliseringen, sier Torvmark.

– Norge ikke alene
– Hoff frykter at vi Norge blir «det første landet som klipper navlestrengen til FM»?

– Norge er et foregangsland på digitalisering generelt, også radiodigitalisering. I en rekke europeiske land pågår det nå prosesser, ikke om hvilken teknologi som skal brukes, men om hvordan de skal gjennomføre overgangen til digitalradio. At vi Europa går i samme retning er mye viktigere enn at vi går i samme takt. Til det er det for stor forskjeller på markedene. Men Sverige, Danmark, Østerrike, Tsjekkia, Frankrike, Polen, Sveits og England er eksempler på land som bare det siste året har ønsket å se nærmere på hva som skjer i Norge. Så når Hoff er bekymret for at Norge skal bli alene om å slukke FM, står det i sterk kontrast til virkeligheten vi som jobber med digitaliseringen i Norge og internasjonalt opplever, sier han.