Foreslår 185 mill til tunnelsikkerhet

KILDE: Radio.no

Regjeringen vil prioritere god radiodekning i en rekke vegtunneler. 185,0 mill er foreslått til installering av DAB og nødnett i riksvegtunneler på neste års statsbudsjett.

Bil-tunnel1

Som en del av nødnettutbyggingen skal det gjøres et omfattende arbeid med å oppgradere alle radiosendere fra FM til DAB. Dette vil bedre tunnelsikkerheten og samtidig gi vesentlige bedret lyttertilbud for alle bilister. Ny teknologi gjør at man kan høre alle kanaler i hele tunnelløpet – og dermed slippe avbrudd i lytteropplevelsen. Det vil også gi Vegtrafikksentralen mulighet til innsnakk over alle kanaler slik at man kan nå alle lyttere med nødmeldinger. Det er kun innsnakk via NRK P1 over FM-netttet.

DAB i vegtunneler vil bli prioritert samtidig med annen nødvendig oppgradering i tunneler. Målet er å få alle vegtunneler som i dag har FM installert, over på DAB innen FM-sendingene opphører i 2017, heter det i forslaget til statsbudsjett.

DAB-utbyggingen gjøres i kjølvannet av nødnettutbyggingen og vil bli gjennomført i alle de samme tunnelene. Stortinget har lagt til grunn at det skal gjennomføres full utbygging av nødnett innen 1. juni 2015. Tunnelene oppgraderes med DAB etter at nødnettet er installert.

Det skal installeres DAB og nødnett i riksvegtunneler over 500 meter og som har nødkommunikasjon i dag, og i alle nye tunneler over 500 meter.

Det vil også bli etablert DAB og nødnett i noen få tunneler som ikke har eksisterende nødkommunikasjon i dag, for å sikre at alle tunneler lengre enn 500 meter og med ÅDT høyere enn 5 000 kjøretøy vil få nødkommunikasjon, heter det i forslaget.