Ber Widvey utsette FM-slukking

KILDE: Kampanje.com

DAB-motstanderne har fått nye krefter. Oppildnet av en ny regjering ber man nå kulturministeren om å utsette slukkingen av FM-nettet. DAB-motstander nummer én i kongeriket er tilbake på banen.

DAB på pulten: Den nye kulturministeren har allerede fått flere henstillinger om å utsette slukkingen av DAB på kontorpulten.

DAB på pulten: Den nye kulturministeren har allerede fått flere henstillinger om å utsette slukkingen av DAB på kontorpulten.

 

Etter en fredningstid på noen år, brygger det nå opp til mer DAB-bråk. Det til tross for at Stortinget for noen år siden vedtok at FM-nettet skal slukkes i 2017 dersom fem krav som går på blant annet dekning og distribusjon og lytting oppfylles (se fakta boks i bunn av saken). Men i kraft av at en ny regjering nå er på plass, er det flere av de gamle DAB-motstanderne som mener tiden nå er inne til å blåse liv i den gamle diskusjonen om valget av ny digital radioteknologi.

Nylig var Radio Metro-direktør og en av de opprinnelige P4-gründerne, Svein Larsen, ute og raslet med sablene igjen i en kronikk, og nå kaster også DAB-motstander nummer én i kongeriket seg inn i diskusjonen, generalsekretær Per Morten Hoff i interesseorganisasjonen IKT Norge. Helt siden 2005 har Per Morten Hoff vært sterkt kritisk til NRK og P4s valg av digital distribusjonsteknologi for radio.

– Har den gamle DAB-motstanderen Per Morten Hoff fått nye krefter?

– Nei, vi innser at slaget om DAB er delvis tapt, men vi er fortsatt glade for at vi fikk presset NRK over på DAB Pluss. Det er veldig bra, men det er fortsatt noen usikkerhetsmomenter her og det er det vi nå ønsker å ta opp. Det åpner seg allitd muligheter med en nye regjering, sier Per Morten Hoff.

– Ingen halleluja-stemning
Det gjør han i et brev stilet til den nye kulturministeren Thorild Widvey der han i tillegg til å gratulere Widvey med ny jobb også håper at den nye regjeringen vil se på beslutningsgrunnlaget for slukkingen av FM-nettet. I sitt brev skriver IKT Norge at «beslutningsgrunnlaget for slukking av FM, bygger på feil grunnlag» og ber om at «beslutningen om slukking utsettes til 2019-2020».

– Vi reagerte veldig på stortingsmeldingen. Det er brukt mye penger på DAB og det må vi utnytte, men vi kan risikere at Norge blir det eneste landet i vesten som slukker FM. Det som er vårt anliggende nå er konstruksjonen man laget i Stortinget for slukkedato, sier Hoff.

Digitalisering av radio ble vedtatt i Stortinget i 2011 og ett av kravene her var at i løpet av neste år så må «minst halvparten av radiolytterne daglig høre helt eller delvis på en digital radioplattform». Det er dette kriteriet Hoff reagerer på.

– Når man snakker om en så dramatisk hendelse som å slukke FM-nettet føler vi at det må være DAB-lyttingen som ligger grunn og ikke lytting på alle mulige andre digital plattformer som på Get-boksen din, på AppleTV eller via iPhone. Man har laget en konstruksjon som gjør dette mulig og dermed ender man opp med å telle feil. Man må telle lyttingen på DAB-radioer, sier Hoff.

På TNS Gallups siste måling kommer det frem at 36 prosent av radiolytterne var innom en digital radioplattform i andre kvartal, mot 34 prosent i første kvartal. Med det anslår man at 1,12 millioner nordmenn over 15 år hører digital radio hver dag.

– NRK pøser på med reklame og kanaler, men spør du kjedene så går salget tregt og det er ingen halleluja-stemning, sier Hoff.

Vil utsette FM-slukking
IKT Norge mener nå at slukkingen av FM-nettet må utsettes til 2019-2020 slik at man «kan følge utviklingen i andre land».

– I mange land har DAB-diskusjonene vært endeløse, mens vi her i Norge vil ha så tidlig slukking som mulig og aller helst i 2017. Aktørene er fantastisk gira på tvangstenging av FM, sier han.

Dermed får Svein Larsen støtte fra IKT Norge. Også Larsen ber den nye kulturministeren Thorild Widvey og hennes statssekretær Knut Olav Åmås se på og revurdere «den forrige regjeringens ensidige satsing på DAB som fremtidens distribusjonsteknologi for radio» og som IKT Norge og Hoff mener Larsen at slukkingen i første omgang bør utsettes til 2019.

– Regjeringen kan starte med å utsette slukking av FM i første omgang til 2019 slik at vi i all fall kan se hva de andre landene gjør i dette spørsmålet, sier Svein Larsen til Kampanje.

De tre kringkastingssjefen i NRK, P4 Radio Hele Norge og Radio Norge, Thor Gjermund Eriksen, Kalle Lisberg og Bernhard Steen, har allerede vært ute og snakket om DAB-teknologiens fortreffelighet. I et motsvar til Svein Larsens DAB-kronikk lørdag i forrige uke i Dagens Næringsliv skriver de tre at Larsens «forslag om å basere landsdekkende radiosendinger på internett-teknologi» for «lite realitetsorientert». De tre kringkastingssjefene viste videre til at «flere land i Europa ser nå til Norge for å lære av prosessen.»

– Det er bare tull og da tar man seg selv veldig høytidlig. Kulturministeren i Storbritannia sa for en tid tilbake siden at det i overkuelig fremtid var uaktuelt å stenge FM. Satsingen på DAB må forsette, men vi må tenke oss om en gang til i forhold til om beslutningen om å slukke FM er riktig og særlig når man gjør det uavhengig av hva de gjør i andre land, sier Hoff.

– Kan vi vente oss flere hissige utspill fra den gamle DAB-motstanderen Per Morten Hoff?

– Jeg regner med at vi kommer til å ha et møte med den nye politiske ledelsen i kulturdepartementet. Vi er ikke ute etter omkamp, men er det klokt at Norge er det første landet som klipper navlestrengen til FM, spør Hoff.

Fakta om FM-slukking:

FM-nettet skal slukkes i 2017 hvis alle de fem kriteriene myndighetene stiller er oppfylt. De første tre kriteriene er absolutte og må være oppfylt uavhengig av tidspunkt.

  • NRKs radiotilbud må ha digital dekning tilsvarende dagens P1-dekning i FM-nettet.
  • Det kommersielle nettet må være bygd ut til minst 90 prosent dekning.
  • Det digitale radiotilbudet må representere en merverdi for publikum.

I tillegg må følgende to kriterier være oppfylte per 1. januar 2015 for at FM-slukking kan skje i januar 2017:

  • Det må finnes rimelige og teknisk tilfredsstillende løsninger for radiomottak i bil.
  • Minst halvparten av radiolytterne må daglig høre helt eller delvis på en digital radioplattform.

Dersom de siste to kriteriene ikke er oppfylte i 2015, men de tre absolutte kriteriene er oppfylte, kan FM-slukking likevel skje i 2019. Digitalisering av radio ble vedtatt av Stortinget i mai 2011, etter en egen stortingsmelding der ulike sider av digitalisering er utredet. Kun Fremskrittspartiet stemte imot.

Kilde: Kulturdepartementet, Digital Radio Norge.