Problemer med mottaket?

KILDE: Radio.no

Også moderne radioteknologi kan av og til by på utfordringer.

Apparat-DAB-konsoll-730x485

Enten du bor i et område med god dekning, og likevel opplever problemer, eller har svakere signaler der du ønsker å lytte, kan disse tipsene kanskje hjelpe deg videre.

Sjekk dekningskartet først
Det første man bør gjøre om DAB-mottaket ikke fungerer, er å titte på dekningskartet (www.radio.no/dekning). Husk å velge årstall (byggetrinn) øverst i kartet, i tillegg til å angi sted. Her ser man hvorvidt signalene i området er gode eller mer moderate, og kanskje oppdager man at utbyggingen ikke er gjennomført ennå. I så fall er det mulig å bestille varsling når utbyggingen er ferdig. Har man, tross at dekningskaartet angir gode signaler, likevel problemer med å få sin DAB-radio til å fungere godt, se disse tipsene:

Sjekkliste

  1. Er kanalinnstilling gjort der radioen nå er plassert? Er den stilt inn et annet sted (f.eks på hytta, eller har vært lånt ut) kan den ha feil frekvenser innstilt. Generelt er det alltid en god idè å forsøke en kanaloppdatering ved mottaksproblemer. Veiledning finnes her: Kanaloppdatering
  2. Fungerer radioen som den skal? En måte å kontrollere dette på, er å sammenlikne med en annen radio. Alternativt kan man ta radioen med utenfor huset og sjekke om mottaket fungerer. I et område med god signalstyrke (se dekningskartet) skal enhver radio ha DAB-mottak utendørs. En forhandler vil normalt også kunne foreta en rask sjekk av radioens grunnleggende funksjon, som at mottaket fungerer.
  3. Mottak i hus av mur/betong kan variere, tross generelt gode signaler. Her er radioens plassering innendørs av betydning, og plassering nær vindu kan ofte være løsningen. I visse fall kan utendørs antenne være nødvendig, sjekk da at radioen har tilkoblingsmulighet for dette.
  4. Skulle alle tiltak over ikke resultere i fungerende mottak, kan problemet være en støykilde i nærheten. Dette kan for eksempel være en defekt trådløs telefon eller en router for trådløst internett, hos deg selv eller en nabo. Å flytte radioen til et annet sted i huset kan redusere eller fjerne problemet, og bidra til å påvise at årsaken er en lokal støykilde. I så fall kan du ta kontakt med et av Post- og Teletilsynets lokalkontorer for videre hjelp. Frekvenskontrollen Post- og Teletilsynet
    Rådfør deg gjerne med oss dersom du mistenker at radiostøy er problemet!

Merk ellers at et dekningskart ikke er milimeternøyaktig, selv om presisjonen erfaringsmessig er god. Mindre avvik i oppgitt signalstyrke på kartene kan altså forekomme.